Motivační faktor pro zaměstnance – moderní technologie

Používání nejnovějších a nejvyspělejších technologií v pracovním procesu, ať je to jakýkoli obor lidské činnosti, je známkou vyspělosti organizace. Nejen jako výrobce, nebo poskytovatele služeb, ale i jako zaměstnavatele.
Moderní technologie využívané organizací ve výrobním procesu, ale i ve službách jsou silným signálem především pro její klienty, že spolupracují se silnou a zdravou firmou, která má dostatek prostředků, aby mohla nové technologie užívat. Ovšem také má profesně zdatné zaměstnance, kteří mají dostatek profesních dovedností a zkušeností, aby práci s moderními technologiemi zvládli.


Zaměstnanci si velmi dobře uvědomují, že moderní technologie jim usnadňují výkon profese, zlepšují pracovní prostředí, šetří síly a že silný zaměstnavatel je pro ně i jistá míra sociální jistoty a pravidelnosti výdělku.

Co si ale určitě uvědomují a co posiluje jejich sebevědomí je zvládnutí práce s moderními technologiemi. Vnímají velmi dobře, že jejich zaměstnavatel jim dává šanci se rozvíjet profesně, vzdělává je a dává jim šanci do budoucna uspět v zaměstnání, ale i případně na trhu práce. Je to pro ně skutečný motivační faktor ve smyslu sebehodnocení i z pohledu srovnání se svými kolegy, motiv k tomu, aby uspěli ve své práci.

Pro zaměstnavatele je to dobrá zpráva, která mu dává prostor pozitivně využívat nutnost technologicky se rozvíjet i v oblasti personální práce. Zaměstnavatel má příležitost skutečně posoudit schopnosti a dovednosti svých zaměstnanců v souvislosti s tím, jestli zvládnou práci s moderními technologiemi i jestli mají dostatečný potenciál pro rozvoj v budoucnosti. Nemá smysl pro zaměstnavatele investovat prostředky do zaměstnanců, kteří to nezvládnou.

Výběr schopných zaměstnanců a jejich zaškolení a vzdělávání v souvislosti s implementacemi nových technologií do výroby je činností, posilující motivaci zaměstnanců ke kvalitnímu pracovnímu výkonu, k osvojení si nových technologií i k posílení své pozice mezi ostatními zaměstnanci. Také ovšem ke snížení fluktuace, neboť zainteresovaní a motivovaní zaměstnanci nemají snahu fluktuovat.

Užívání moderních technologií posiluje i image zaměstnavatele na trhu práce, kde se prezentuje jako zaměstnavatel s vysokými požadavky na vědomosti a dovednosti svých  zaměstnanců a zároveň jako poskytovatel prostoru pro vlastní realizaci zaměstnanců při pracovním výkonu. Ovšem také jako zaměstnavatel, který nešetří na tréninku, školení a vzdělávání svých zaměstnanců s cílem posilovat úspěšné osvojování práce s moderními technologiemi.

Nicméně zvýšená kvalita a standardizace je rozvoj jako každý jiný a i ten je motivační činitel pro zaměstnance. Pokud vidí snahu zaměstnavatele seznamovat je s novinkami, zavádět moderní poznatky i zlepšovat standardy poskytovaných služeb, vnímají pak svou práci jako smysluplnější a jsou více motivování ke kvalitním pracovním výkonům.

Zaměstnavatel pak má větší jistotu při dodržování kvality poskytovaných služeb klientům, neřeší tolik fluktuaci a může se věnovat dalšímu rozvoji své organizace a personální práci v oblasti zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců a jejich vzdělávání.

Zavádění moderních technologií a postupů není levná záležitost, ale přináší s sebou příležitost, jak komunikovat se zaměstnanci a prohlubovat jejich motivovanost a pracovní výkon, a to není málo. V budoucnu to zaměstnavateli ušetří řadu těžkých chvil i prostředků, jen je třeba nezapomenout na vysvětlovací kampaň mezi zaměstnanci.


Připravil: PhDr.Jiří Vronský
majitel poradenské kanceláře

Jste jiného názoru, máte jiné nebo stejné zkušenosti? Pojďte diskutovat na Facebook

Přidejte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*