Fenomén firemní komunikace

Firemní komunikace je fenoménem, probíraným v každodenní manažerské praxi ze všech stran. Všichni si umíme toto slovní spojení vysvětlit, ale všichni si ho v praxi představujeme trošku jinak. Na svém významu komunikace nabývá právě v okamžiku, kdy má několik jedinců naplnit něco, čemu třeba říkají společný záměr, nebo cíl, ale i třeba jen se sejít na jednom místě a společně se bavit.

V pracovním procesu to není tak jednoduché, protože zde skutečně více lidí musí splnit nějaký záměr a cíl, který jim je mnohdy navíc zadán a nevychází z jejich vlastní iniciativy. A jsme u toho, vzniká mezi nimi pracovní komunikace, potažmo firemní, protože musí začít koordinovat a organizovat činnosti a dohodnout se na postupu. V takové interakci se vzájemně ovlivňují a dochází mezi nimi k aktivní spolupráci na základě vzájemné organizované komunikace.

Vedení lidí v organizaci vždy vychází z její celkové technologické kooperace a nastavení procesů a její firemní kultury. Metodicky je vedení lidí uskutečňováno prostřednictvím komunikace, ovlivňování a kontroly lidí v organizaci se všemi dalšími činnostmi, s tím souvisejícími.

Má – li být komunikace úspěšná, musí mít proto organizace dobře propracovaný komunikační systém a sofistikovanou zpětnou vazbu. Celkové nastavení organizace je živý organismus, který vyžaduje v souladu se s měnícími podmínkami a vývojovými poznatky, být průběžně upravován.

Základem úspěchu fungování každé organizace je kontinuální motivace, tzn. komunikace. Ta spočívá v každodenním řízení zaměstnanců a komunikaci s nimi, kdy jim sdělujeme, co se bude dít v dohledné době v provozu a zároveň jim dáváme také průběžně přiměřenou informaci o budoucnosti, záměrech a zamýšleném vývoji našeho zařízení.

Východiskem pro každou komunikaci se zaměstnanci musí být vždy záměr vysvětlit jim smysl toho, co jim říkáme, resp. důvod zamýšlených opatření v chodu našeho zařízení. Zároveň je ovšem třeba zaměstnancům za zvýšené úsilí, či projev loajality něco nabídnout. Nemíním tím jen finance, popř. další výhody, ale především pocit možnosti podílet se, zúčastnit se dění ve firmě a sledovat vývoj a dávat nám zpětnou vazbu o dopadu našich rozhodnutí.

Pokud se svými zaměstnanci komunikujete skutečně pravidelně, ať už jakoukoli formou a s využitím všech vhodných médií (při všech stupních porad, vydáváním tištěného i elektronického firemního časopisu, při meetinzích na zahájení, nebo uzavření obchodního roku, ale i při individuálních návštěvách organizačních jednotek našich zařízení apod.), pak jim musíte dávat informace o tom, co od nich očekáváte, proč, co v návaznosti na danou situaci budou muset udělat nového, nebo co dokonce navíc.

Pokud se vám podaří splnit všechny uvedené faktory současně a dáte je pocítit svým zaměstnancům, jste na dobré cestě mít stabilizovaný personál, podržet si kvalitní zaměstnance a nabídnout sobě i jim rozumnou míru sociální jistoty. Vy i oni tak získáte dostatek prostoru pro spolupráci, prostor pro zlepšování a zapojení. Zapojení zaměstnanci pak mají kontrolu nad svou prací, vydávají smysluplná rozhodnutí, řídí svůj profesní rozvoj a můžete je považovat za hodnotné zaměstnance. V sociálním systému organizace zaměstnanci získávají díky své významnosti pro organizaci následně také sociální prestiž a morální ohodnocení.

 


Připravil: PhDr.Jiří Vronský
majitel poradenské kanceláře

Jste jiného názoru, máte jiné nebo stejné zkušenosti? Pojďte diskutovat na Facebook

Přidejte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*